Ebced ilmi

Dünyanın en eski ve en özel bilim dallarından biri olarak kabul edilen ve özellikle İslam dinini kabullenmiş toplumlarda çok büyük ilgi gören ebced ilmi, temel olarak Arap harflerine karşılık gelen sayıların toplanması ile çeşitli sonuçlara gidilmesini amaçlamaktadır. Bir kelimede de geçen harflerin her birinin sahip oldukları değer toplanarak o sayıya denk gelen anlam o kelimeye yüklenmektedir. Bu özel ilmi günümüzde çok fazla duymasak bile eski zamanlarda ismini bu özel konu ile duyurmuş çok büyük alimlerin ve bilim adamlarının olduğunu herkes bilmektedir. İnsanların her zaman ilgi duydukları bu tarz ilimler özellikle zorlukları ve içerdikleri gizemli bilgiler ile birçok kişi tarafından kısa zamanda vazgeçilmesine neden olmuştur. Ancak ebced ilmi gibi zor bir alanda ilerlemek isteyen kişilerin mutlaka uzun zaman emek vermeleri ve çok fazla zaman ayırmaları şarttır. Eski dönemlerde özellikle peygamberlerin ve İslam toplumlarının önde gelen isimlerinin ebced ilmine çok büyük ilgi duydukları hatta bu özel konudan birçok farklı şekilde faydalandıkları bilinmektedir. Bunun sebebi normal yollardan ulaşılamayacak olan birçok bilgiye bu özel ilim sayesinde kolayca ulaşılabiliyor olunmasıdır.

Örneğin Kuran-ı Kerim’de yer alan ayetlerin aslında neler anlatmak istediklerini ve şifrelerini ebced ilmini kullanarak çözen birçok alim bizlere akıllara durgunluk verici bilgileri vermişler ve hepimizi şaşkınlık içinde bırakmışlardır. Bunlardan en ilginç olanlardan biri de İstanbul’un fethi konusunda karşımıza çıkmaktadır. Hz. Muhammed (SAV)’in bu konu hakkında söylediği “İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutan ve İstanbul’u fetheden asker ne güzel askerdir” sözünün ebced hesabında karşılığı 897’dir. Ve İstanbul’un fethi hicri takvimde 897 yılında gerçekleşmiştir.

Görüldüğü gibi sayısız gizemle dolu olan kutsal kitabımızda ebced hesabını kullanarak daha birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu fetih konusunu ilk gündeme getiren kişi olan Akşemseddin Hazretleri, bir gün içinde yaptığı bu keşif ile inancı kırılan ve aradan geçen uzun zamandan dolayı artık İstanbul’u fethedemeyeceklerini düşünen Osmanlı ordusuna ve en önemlisi Fatih Sultan Mehmet’e büyük bir şevk ve istek vermiştir. Hatta kuşatmanın bitmesi ve İstanbul’un fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in söylediği “Ben İstanbul’un fethinden çok aramızda Akşemseddin gibi bir alim olmasından dolayı mutluyum” sözü de konunun önemini bizlere kanıtlamıştır. İslam dünyasının her zaman bilime ve bilim adamlarına çok büyük önem verdiği hatta bu dini benimsemiş olan toplumların önde gelen isimlerinin birçok ilim dalında kendilerini çok iyi yetiştirmiş kişiler olmaları da bunun bir kanıtıdır.

Ebced hesabını yapan kişilerin özellikle harflerin karşılık geldikleri sayıları çok net bir şekilde hesaplamaları ve bu sayıların o kelime veya cümle ile olan alakalarını iyi bir şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde verilen emek boşa gidecek ve ortaya hatalı sonuçlar çıkacaktır. Özellikle bir insan sözü olmayacak kadar muntazam ve mükemmel bir kitap olan Kuran-ı Kerim baştan sona incelendiğinde en ileri düzeydeki alimleri bile kendine hayran bırakan bir nizama sahip olduğu görülmektedir.  bakımından da incelendiğinde her ayetin gizli bir mesaj taşıdığı ve bu mesajın anlattığı konu hakkında olduğu da görülmektedir. Birçok alim Kuran’da geçen ayetleri titiz bir şekilde incelediklerinde hakikaten ortaya akıl almaz sonuçlar çıktığını hatta bu sonuçları görüp Müslüman olmayı seçen birçok kişi olduğunu belirtmektedirler. Kelime kelime ve cümle cümle incelenmek istendiği takdirde mutlaka çok büyük bir ebced ilmi bilgisi gerektiren Kuran-ı Kerim’in şifresini anlamak isteyen birçok kişi günümüzde de çalışmalarına devam etmektedirler. Ebced ilmi hakkında geniş bilgi için iletişime geçin. Ebced ilmi için yorum yapın.

Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort
Open chat